Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

Wykaz dorobku naukowego za lata 2010 - 2019

red. Jolanta Puacz-Olszewska

                                                               Wykaz dorobku naukowego za lata 2010 - 2019

Artykuł w czasopiśmie naukowym:

 • Powstanie oraz działalność SdRP i SLD na Podkarpaciu [w] Studenckie Zeszyty Naukowe UMCS 11/2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, s. 78. Lublin 2009 r. ISSN 1644-3179 15 stron
 • Sojusz Lewicy Demokratycznej w wyborach samorządowych w 2006 roku na Podkarpaciu [w] Gmina, powiat, województwo, dekada reformy samorządu terytorialnego. Wydawnictwo pokonferencyjne Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, str. 12. Lublin 2009 r. 14 stron.
 • Bezpieczeństwo i ochrona środowiska naturalnego przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi- zasady prawne.2017, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania I Administracji, t 15, z 2(39), s.110-121, ISBN: 1641-9707
 • Bezpieczeństwo edukacyjne w Polsce- aspekty prawna, 2017, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, t. 11, z.2., s.138-146, ISBN 1896-8848

Rozdział w monografii:

 • Sojusz Lewicy Demokratycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku na Podkarpaciu [w] Decentralizacja i skuteczność rządu w odniesieniu do regionów Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, s. 386-399. 2010 r. 13 stron
 • Sojusz Lewicy Demokratycznej w wyborach parlamentarnych 2007 roku w województwie podkarpackim, [w] Organizacje pozarządowe w systemie polskiej demokracji i polityce społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, s. 191- 204, Kielce 2010 r. 14 stron.
 • Wybory na prezydenta Rzeszowa w 2010 r. [w:] Prezydenci miast. Analiza rywalizacji w wyborach samorządowych pod redakcją Ł. Tomczaka. Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński. Wydawnictwo MARINA, Wrocław 2012 r., s. 101-116. ISBN 978-83-61872-56-6. Stron 218.
 • Bezpieczeństwo w przestrzeni medialnej- nowe aspekty [w] Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, s. 415. Kielce 2011 r. ISBN 978-83-89274-81-6. 13 stron
 • Strategiczne cele polskiej polityki bezpieczeństwa w okresie rządów koalicji PO i PSL (2008-2015) [w:] Si vis pacem, para bellum- dyplomacja czy siła?, Wydawnictwo Akademia Sztuki Wojennej 2016 r., ISBN 978-83-7523-557-9 15 stron publikacji
 • Polska we wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej (WPBiO) [w:] Strategiczne położenie Polski w Transatlantyckim środowisku bezpieczeństwa, Wydawnictwo Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, ISBN 978-83-7523-542-5, s. 134-147, 14 stron publikacji
 • Leksykon bezpieczeństwa wybrane pojęcia, Wydawnictwo Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2017r., ISBN 978-83-65139-74-0. 14 stron
 • Polityka Polski wobec Ukrainy [w:] Nowoczesne ukraińskie wektory państwowe rozwój i sposoby mobilizacji zasobów, Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy, ISBN 978-966-916-231-1 6 stron
 • The assessment of the administrative division of the Slovakia Republic and its reforms  taking economy and social matters into account [w:] Reflections practice on issves of public policy and economic, law and public administration in Slovakia, Kutna Hora. Czechy 2017 r. ISBN 978-80-7392-8; artykuł w języku angielskim; str. 14-23.
 • Bezpieczeństwo gospodarcze- aspekty prawne i międzynarodowe [w] SECURE SLOVAKIA AND EUROPEN UNION, ISBN 978-80-8185-025-7; str 402-414, Słowacja 2017r.
 • The future of the Czech Republic in the European Union [w:] Sustainable Development VIII- Europe in Time of Reforms ,Czechy 2017 r., ISBN 978-80-7556-021-6; artykuł w języku angielskim, str 36-43
 • Współpraca Straży Granicznej i Policji w sytuacjach kryzysowych- aspekty prawne [w:] Perspektywa bezpieczeństwa w wymiarze interdyscyplinarnym (red.) T. W. Konopka, E. Męcina- Bednarek, Kielce 2017r. ISBN 978-83-63981-29-1, s. 211- 222.
 • Zakres zadań podejmowanych w obrębie działań w sytuacjach kryzysowych w powiecie jasielskim[w:] Bezpieczeństwo militarne i pozamilitarne w regionie UE- NATO (red.) I. Oleksiewicz, A. Woźny, Warszawa2018 r, ISBN 9788362751808, s. 117-142.
 • Misje pokojowe z udziałem Żołnierzy Polskich [w:] Europejskie, krajowe oraz lokalne aspekty bezpieczeństwa” Kielce 2017 r. Warszawa 2018, ASzW,ISBN 978-83-7523-605-7, s. 137-158.
 • Cybreterroryzm w Polsce- aspekty prawne, [w] Bezpieczeństwo Państwa w świetle zagrożeń i nowych wyzwań (red) B. Grenda, A. Mróz- Jagiełło, A. Zagórska 2018 Warszawa, Wydawnictwo Akademia Sztuk Wojennych, s. 137-157 ISBN/ISSN: 978-83-7523-605-7
 • Misje pokojowe z udziałem żołnierzy polskich [w] Europejskie, krajowe i lokalne aspekty bezpieczeństwa: bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym (red.) B. Gręda, A. Mróz- Jagiełło, A. Zagórska 2018, Warszawa: Wydawnictwo Akademia Sztuk Wojennych, s. 137-157 ISBN/ISSN: 978-83-7523-605-7

      Monografie:

 

 • Prawne uwarunkowania współczesnego bezpieczeństwa. Wybrane zagadnienia. Jolanta Puacz- Olszewska, Anna Zagórska, Warszawa 2018 r., ISBN 1 978-83-62751-76-1, str. 244
 • Bezpieczeństwo współczesnego państwa na przykładzie Polski. Zarys problematyki. Jolanta Puacz- Olszewska, M. Niewczas, Anna Zagórska, Warszawa 2018 r., ISBN 2 978-83-62751-83-9, str. 280.

 

Udział w konferencjach z wystąpieniem:

 • Stereotyp lokalnej władzy a lokalna aktywność polityczna. Podkarpackie społeczności lokalne o swoich władzach, konferencja „Polityka i władza na szczeblu lokalnym i regionalnym”, Uniwersytet Rzeszowski, 16-17 grudnia 2007 roku, Rzeszów.
 • Odnawialne źródła energii, konferencja regionalna nt. Ochrona środowiska, zmian klimatycznych oraz polityki energetycznej, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 12 listopada 2008 roku, Rzeszów.
 • Sojusz Lewicy Demokratycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku na Podkarpaciu, konferencja międzynarodowa pt.” Decentralizacja i skuteczność rządu w odniesieniu do regionów Unii Europejskiej”, organizatorzy: Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy we współpracy z Wydziałem Informatyki i Zarządzania Uniwersytetu w Hradec Kralove Konaju, 4-5 październik 2010 roku. (Republika Słowacka)
 • Sojusz Lewicy Demokratycznej w wyborach parlamentarnych 2007 roku w województwie podkarpackim, II Międzynarodowe Świętokrzyskie Spotkanie Naukowe Młoda Politologia 2010 pt. „Organizacje pozarządowe w systemie polskiej demokracji i polityce społecznej”, organizatorzy: Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Republika Słowacka), 6-7 październik 2010 roku.
 • Bezpieczeństwo w przestrzeni medialnej- nowe aspekty, międzynarodowa konferencja naukowa pt. „ Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym”, organizatorzy: Wydział Administracyjno- Humanistyczny Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach oraz Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, 11- 12 maj 2011 roku, Kielce.
 • Strategiczne cele polskiej polityki bezpieczeństwa w okresie rządów koalicji PO PSL (2008-2015)" międzynarodowa konferencja pt.: „SI VIS PACEM, PARA BELLUM – DYPLOMACJA CZY SIŁA?”, organizatorzy: Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie; Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wyższa Szkoła Handlowa B. Markowskiego w Kielcach, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Akademie Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi Wydział Zamiejscowy w Jaśle, Wyższa Szkoła Pożarnictwa, Targi Kielce, 3 września 2015 r., Kielce
 • Polska we wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej (WPBiO), IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej w ramach Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym pt.: „STRATEGICZNE POŁOŻENIE POLSKI
  W TRANSATLANTYCKIM ŚRODOWISKU BEZPIECZEŃSTWA” organizatorzy: Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie;
  Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;
  Zakład Bezpieczeństwa Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wyższa Szkoła Handlowa B. Markowskiego w Kielcach, Institute of Social and Humanities them. C.S. Nicolaescu-Plopsa in Krajowa - Romanian Academy of Sciences; University of Security Management in Košice – Slovakia. 28- 29 kwietnia 2016 r., Kielce
 • Bezpieczeństwo gospodarcze- aspekty prawne i międzynarodowe, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Międzynarodowa współpraca gospodarczo-obronna”, organizatorzy: Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Targi Kielce S.A. wspólnie z Warszawską Szkołą Zarządzania - Szkołą Wyższą, Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach im. prof. Edwarda Lipińskiego, Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych i Polskim Lobby Przemysłowym. Kielce 8 września 2016 r.
 • Druga Ogólnoukraińska konferencja naukowo-praktyczna „Nowoczesne ukraińskie wektory państwowe rozwój i sposoby mobilizacji zasobów " Odessa, 10 lutego 2017 organizatorem byli: Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy, „South Ukraińskiej Pedagogiczna Uniwersytet K. D. Ushinski”, Państwowa Wyższa Educational Institution, Wydział Nauk Politycznych i Prawa Centrum Studiów Społecznych i Politycznych «Politicus» Odessa, 10 lutego 2017.
 • Międzynarodowa Konferencja pt: ” Sustainable Development VIII- Europe in Time of Reforms” organizatorzy: Kolegium Studiów Europejskich i Regionalnych w České Budějovice pod patronatem Gubernatora Regionu Południowego Czech Jiří Zimola i Prezydenta Miasta České Budějovice Jiří Svoboda. Czechy 2017 r
 • Międzynarodowa Konferencję naukowa pt: Reflections practice on issves of public policy and economic, law and public administration in Slovakia” organizatorzy: Academia Rerum Civilium - Instytut Nauk Politycznych i Społecznych, Kutna Hora. Czechy 2017 r.
 • V Międzynarodowa Konferencja Naukowa bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym pt:” Europejskie, krajowe oraz lokalne aspekty bezpieczeństwa” organizatorzy: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego- Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, zakład Bezpieczeństwa Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, University of Security Management in Košice - Slovakia. University of Belgrad – Serbia, Instytut Militariów, University Roma – Italy, Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych, Stowarzyszenie Instytut Promocji Regionu Świętokrzyskiego. 30-31 maj 2017 r.
 • Międzynarodowa Konferencja naukowa pt: ”Bezpieczeństwo w XXI wieku organizatorzy: Staropolska Szkoła Wyższa, Wydział Zamiejscowy w Myślenicach, Hasan Kalyoncu University, Turcja, University of Applied Sciences Hamburg, Niemcy, University of Security Management in Kosice, Słowacja. Termin konferencji 12-13 maj 2017r.
 • Międzynarodowa Konferencja pt. „ Reflections practice on issves of public policy and economic, law and public administration in Slovakia”, Kutna Hora. 7 juna Brno, Czechy 2017 r.
 • Międzynarodowa Konferencja pt. „ 11 th International Scientific Conference SECURE SLOVAKIA AND EUROPEN UNION”, 9-10 november, Koszyce, Słowacja 2017r.
 • Międzynarodowa Konferencja pt. „ Sustainable Development VIII- Europe in Time of Reforms”, 30-31 marzec 2017 r., Czechy.
 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa w ramach XXV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, pt: „Contra vim non valet ius – asymetryczne zagrożenia bezpieczeństwa”, organizatorzy: Zakład Bezpieczeństwa Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Faculty of Security Engineering University of Zilina, Słowacja, Fire Rescue Service of the Czech Republic Head of Crisis Management Department Vysoká Škola Evropských a Regionálních Studií – Republika Czeska Vysokej Školy Danubius – Słowacja, Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, University of Security Management in Košice -  Słowacja, University of Belgrad – Serbia,  Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Uniwersytetu w Zylinie – Słowacja, Matej Bel University Bańska Bystrzyca – Słowacja; Kielce 5 września 2017 roku.
 • Krajowa Konferencja Naukowa pt: „ Bezpieczeństwo społeczności lokalnych jako element bezpieczeństwa państwa” organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Wydział Politologii UMCS w Lublinie, Wydział Stosunków Międzynarodowych PWSZ w Chełmie, Wydział Bezpieczeństwa i Logistyki WSOSP w Dęblinie, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj. W Warszawie; 23 marca 2018 r, w Kraśniku
 • VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym nt. Bezpieczeństwo Państwa w świetle zagrożeń i nowych wyzwań. Kielce 25-26 września 2018 r.
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata. Wymiar społeczno-kulturowy” Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 25-26 listopada 2019

Monografie w druku:

 • Sojusz Lewicy Demokratycznej w wyborach parlamentarnych na Podkarpaciu (1993-2007), stron 230;
 • Wybory prezydenckie w województwie podkarpackim prowadzone przez Sojusz Lewicy Demokratycznej (1995-2005), stron 150;
 • Uczestnictwo w wyborach samorządowych Sojusz Lewicy Demokratycznej na podkarpaciu (1994-2006), stron 160;

Artykuły w druku:

 • Bezpieczeństwo obywateli w kwestii ochrony danych osobowych.
 • Combating terrorist in the Europen Union and the Republic of Poland, Kwartalnik Modern Managemnt Review.

Udział w pracach zespołów badawczych

 

 • Współczesne aspekty zagrożenia bezpieczeństwa dzisiejszego świataInstytucja wykonująca: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza; Wydział Zarządzania; Zakład Nauki o Bezpieczeństwie; data rozpoczęcia 01.01.2016 – data zakończenia 31.12.2017;
 • Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski w XXI w. – Instytucja wykonująca: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza; Wydział Zarządzania; Zakład Nauki o Bezpieczeństwie; data rozpoczęcia 01.01.2018.

 


                                                             

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję